Crítics musicals opinen sobre la banda

Ali Babrass ha rebut les primeres opinions de dos famosos crítics musicals

“El repertori de Alí Babrass brilla amb entitat i claredat. Naturalitat i bon ús de la percussió donen relleu a una expressió plàstica articulada mitjançant curts cèl·lules motíviques amb sonoritat incisiva i mai estrident dins d’un llenguatge que es situa en punt excel·lent de contrast tímbric i harmònic. El fraseig i la perfecció dels solistes donen contrastos d’intencionalitat descobrint brillants retardants i espectaculars finals. Les versions de coneguts temes sorprenen per la seva integració de camps harmònics de ressonància amb elegant utilització del ritme interior, accentuat l’efecte final per la precisió polirítmia i eficàcia del treball tensional. En definitiva, amb Alí Babrass ens trobem amb un abans i un després en el mon de les brass bands”.

Frank Austerlïnberger

“Nanos, toqueu de collons”

Paco, el del bar

Deixa un comentari