Crítics musicals opinen sobre la banda

Ali Babrass ha rebut les primeres opinions de dos famosos crítics musicals

“El repertori de Alí Babrass brilla amb entitat i claredat. Naturalitat i bon ús de la percussió donen relleu a una expressió plàstica articulada mitjançant curts cèl·lules motíviques amb sonoritat incisiva i mai estrident dins d’un llenguatge que es situa en punt excel·lent de contrast tímbric i harmònic. El fraseig i la perfecció dels solistes donen contrastos d’intencionalitat descobrint brillants retardants i espectaculars finals. Les versions de coneguts temes sorprenen per la seva integració de camps harmònics de ressonància amb elegant utilització del ritme interior, accentuat l’efecte final per la precisió polirítmia i eficàcia del treball tensional. En definitiva, amb Alí Babrass ens trobem amb un abans i un després en el mon de les brass bands”.

Frank Austerlïnberger

“Nanos, toqueu de collons”

Paco, el del bar

Notícies de lladres

En Lluis Burgués ens explica des de la seva perspectiva una trobada formal de certs lladres de la banda…

Noticies de lladres

La secció de percutas d’Alí Ba Brass – també anomenats “los del ruído”, no confondre amb “Los del Rio” – han realitzat recentment per iniciativa pròpia i sense cap suport metodològic un estudi gens científic que pretén explicar la relació entre el tipus de dieta i la coordinació de moviments de la ma dreta durant la interpretació amb instruments de percussió de cançons en tonalitat de Fa (lladres!).
Amb la intenció de viure la experiència de a prop, ells mateixos s’han definit com a conillets d’índies i amb gran esperit de sacrifici han iniciat els experiments pertinents poc científics.
A la fotografia es pot observar un aspecte de la primera fase del estudi: “Relació del moviment del dit gros segons el tamany de la hamburguesa”.
De moment no han comunicat resultats.

Històries de lladres
Històries de lladres